k.ú.: 758248 - Studené - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580996 - Studené NUTS5 CZ0534580996
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 306 1074421
zahrada 173 158474
travní p. 246 530865
lesní poz 101 3472723
vodní pl. tok přirozený 1 11006
zast. pl. společný dvůr 1 556
zast. pl. zbořeniště 10 1264
zast. pl. 147 27140
ostat.pl. jiná plocha 74 37101
ostat.pl. manipulační pl. 1 99
ostat.pl. ostat.komunikace 124 73812
ostat.pl. pohřeb. 2 1122
ostat.pl. silnice 3 29030
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 914
Celkem KN 1191 5418527
Par. KMD 1191 5418527
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 135
LV 180
spoluvlastník 300

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2012
S-SK GS 1:2880 1840 25.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 03:15

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.