k.ú.: 758213 - Bušín u Studené Loučky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540471 - Mohelnice NUTS5 CZ0715540471
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 143752
zahrada 44 23616
travní p. 90 426643
lesní poz 42 123217
zast. pl. zbořeniště 4 694
zast. pl. 27 6708
ostat.pl. jiná plocha 23 39394
ostat.pl. neplodná půda 24 11083
ostat.pl. ostat.komunikace 15 18811
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 2035
Celkem KN 294 795953
Par. KMD 294 795953
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
rozestav. 1
Celkem BUD 27
LV 38
spoluvlastník 44

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.09.2017
KM-D 1:2000 02.12.2002 14.09.2017
S-SK ŠS 1:2880 1886 02.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.08.2019 15:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.