k.ú.: 758205 - Buková u Studené Loučky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540471 - Mohelnice NUTS5 CZ0715540471
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 291026
zahrada 21 18438
travní p. 19 38644
lesní poz 2 4088
zast. pl. zbořeniště 1 373
zast. pl. 13 4855
ostat.pl. jiná plocha 4 5274
ostat.pl. manipulační pl. 1 564
ostat.pl. neplodná půda 4 1153
ostat.pl. ostat.komunikace 11 10130
Celkem KN 115 374545
Par. KMD 115 374545
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 13
LV 18
spoluvlastník 22

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2017
KM-D 1:2000 11.12.2000 20.09.2017
S-SK ŠS 1:2880 1882 11.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.08.2019 13:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.