k.ú.: 758191 - Studená - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547263 - Studená NUTS5 CZ0313547263
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 673 3387757
zahrada 588 288234
travní p. 603 1479015
lesní poz 208 1176577
vodní pl. rybník 20 117597
vodní pl. tok přirozený 8 14372
vodní pl. tok umělý 16 6805
vodní pl. zamokřená pl. 2 1319
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. zbořeniště 4 949
zast. pl. 924 248219
ostat.pl. dobývací prost. 8 14547
ostat.pl. jiná plocha 274 135508
ostat.pl. manipulační pl. 104 162561
ostat.pl. neplodná půda 247 227166
ostat.pl. ostat.komunikace 217 152167
ostat.pl. pohřeb. 3 6601
ostat.pl. silnice 18 100011
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 21052
ostat.pl. zeleň 3 2372
Celkem KN 3927 7542854
Par. DKM 3927 7542854
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 29
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 422
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. prům.obj 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 175
bez čp/če jiná st. 125
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 16
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 909
byt.z. byt 268
byt.z. garáž 32
Celkem JED 300
LV 1120
spoluvlastník 1629

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.01.2019 1:1000 27.02.2019 *)
DKM 1:1000 22.12.2005
ZMVM 1:2000 01.03.1988 22.12.2005
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.03.1988


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.09.2020 14:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička