k.ú.: 758183 - Studánka u Rumburku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562882 - Varnsdorf NUTS5 CZ0421562882
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 399639
zahrada 353 319136
ovoc. sad 4 20579
travní p. 377 1872385
lesní poz 54 5964704
vodní pl. nádrž umělá 4 2015
vodní pl. rybník 1 936
vodní pl. zamokřená pl. 1 867
zast. pl. společný dvůr 2 488
zast. pl. zbořeniště 56 12544
zast. pl. 248 55128
ostat.pl. dobývací prost. 1 145651
ostat.pl. jiná plocha 36 68628
ostat.pl. manipulační pl. 5 9698
ostat.pl. neplodná půda 45 71660
ostat.pl. ostat.komunikace 71 117788
ostat.pl. pohřeb. 1 2752
ostat.pl. silnice 15 100494
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6507
ostat.pl. zeleň 1 911
Celkem KN 1348 9172510
Par. DKM 1348 9172510
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 117
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 68
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 248
LV 299
spoluvlastník 391

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.08.1999 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 20.03.2019 00:37

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".