k.ú.: 758175 - Studánka u Tachova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34701 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561223 - Studánka NUTS5 CZ0327561223
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 257 2026582
zahrada 191 106693
travní p. 178 1182155
lesní poz 101 3308081
vodní pl. nádrž umělá 6 4609
vodní pl. rybník 1 2198
vodní pl. tok přirozený 10 8729
vodní pl. tok umělý 3 7774
zast. pl. společný dvůr 7 7051
zast. pl. zbořeniště 13 2263
zast. pl. 271 63078
ostat.pl. jiná plocha 128 73973
ostat.pl. manipulační pl. 2 488
ostat.pl. neplodná půda 152 124766
ostat.pl. ostat.komunikace 129 160084
ostat.pl. silnice 3 9484
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12300
ostat.pl. zeleň 7 7143
Celkem KN 1462 7107451
EN 36 1474849
GP 57 341060
Celkem ZE 93 1815909
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 159
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 256
byt.z. byt 28
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 37
LV 290
spoluvlastník 371

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 16.08.2022 06:50

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.