k.ú.: 758132 - Střížovice u Kvasic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589047 - Střížovice NUTS5 CZ0721589047
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 389 3626370
zahrada 129 89157
ovoc. sad 30 46868
travní p. 207 415337
lesní poz 22 889736
vodní pl. tok přirozený 16 198189
vodní pl. tok umělý 6 21533
zast. pl. zbořeniště 3 1839
zast. pl. 140 77243
ostat.pl. jiná plocha 122 53726
ostat.pl. manipulační pl. 30 24435
ostat.pl. neplodná půda 7 57259
ostat.pl. ostat.komunikace 80 166801
ostat.pl. silnice 4 39575
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 394
ostat.pl. zeleň 45 15606
Celkem KN 1231 5724068
Par. DKM 1231 5724068
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 77
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 32
Celkem BUD 138
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 263
spoluvlastník 492

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.11.2000
Ins. A 1:2000 28.09.1942 02.11.2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 28.09.1942


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.08.2020 06:40

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.