k.ú.: 758132 - Střížovice u Kvasic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589047 - Střížovice NUTS5 CZ0721589047
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 462 3645217
zahrada 138 77092
ovoc. sad 32 52092
travní p. 173 386553
lesní poz 25 890259
vodní pl. tok přirozený 17 196550
vodní pl. tok umělý 10 22951
zast. pl. zbořeniště 5 2152
zast. pl. 140 75243
ostat.pl. jiná plocha 126 49886
ostat.pl. manipulační pl. 44 31068
ostat.pl. neplodná půda 11 58504
ostat.pl. ostat.komunikace 117 181528
ostat.pl. silnice 4 39575
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 508
ostat.pl. zeleň 42 14893
Celkem KN 1348 5724071
Par. DKM 1348 5724071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 19
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 33
Celkem BUD 138
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 263
spoluvlastník 479

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.11.2000
Ins. A 1:2000 28.09.1942 02.11.2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 28.09.1942


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 06.12.2019 09:43

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.