k.ú.: 758124 - Střížovice u Plzně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558401 - Střížovice NUTS5 CZ0324558401
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32011 - Blovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 533 3964206
zahrada 167 118742
travní p. 449 1762400
lesní poz 27 515109
vodní pl. nádrž umělá 4 3284
vodní pl. rybník 1 4694
vodní pl. tok přirozený 23 11846
vodní pl. tok umělý 3 16706
zast. pl. společný dvůr 7 1190
zast. pl. zbořeniště 1 1541
zast. pl. 236 112506
ostat.pl. jiná plocha 68 47578
ostat.pl. manipulační pl. 30 35852
ostat.pl. neplodná půda 6 2049
ostat.pl. ostat.komunikace 79 158199
ostat.pl. pohřeb. 1 1941
ostat.pl. silnice 14 50758
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6687
ostat.pl. zeleň 51 75578
Celkem KN 1702 6890866
Par. DKM 1702 6890866
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 97
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 2
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
Celkem BUD 229
LV 282
spoluvlastník 378

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.05.2018 1:1000 23.05.2018 *)
DKM 1:1000 10.08.2000
S-SK GS 1:2880 1838 10.08.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 22.09.2020 17:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička