k.ú.: 758035 - Střížov nad Malší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545091 - Střížov NUTS5 CZ0311545091
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 430 2323109
zahrada 127 85442
travní p. 344 955243
lesní poz les s budovou 19 684
lesní poz 257 907066
vodní pl. nádrž přírodní 4 1290
vodní pl. rybník 3 3173
vodní pl. tok přirozený 2 1977
vodní pl. zamokřená pl. 12 6913
zast. pl. společný dvůr 2 303
zast. pl. zbořeniště 1 71
zast. pl. 182 50127
ostat.pl. jiná plocha 196 101905
ostat.pl. manipulační pl. 64 36310
ostat.pl. neplodná půda 108 74297
ostat.pl. ostat.komunikace 195 67408
ostat.pl. pohřeb. 2 3437
ostat.pl. silnice 1 40117
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 3325
ostat.pl. zeleň 3 336
Celkem KN 1962 4662533
Par. DKM 1962 4662533
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 52
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 189
LV 303
spoluvlastník 410

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.09.2012
ZMVM 1:2000 30.06.1990 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1870 30.06.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.09.2020 15:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička