k.ú.: 757969 - Střítež nad Ludinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517909 - Střítež nad Ludinou NUTS5 CZ0714517909
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 441 6100684
zahrada 476 432483
ovoc. sad 9 25511
travní p. 431 2434514
lesní poz 528 4648090
vodní pl. nádrž umělá 2 4871
vodní pl. tok přirozený 56 75928
vodní pl. tok umělý 19 15361
vodní pl. vod.pl.s budovou 4 52
zast. pl. společný dvůr 2 340
zast. pl. zbořeniště 12 2051
zast. pl. 437 164737
ostat.pl. dobývací prost. 7 22280
ostat.pl. dálnice 12 32042
ostat.pl. jiná plocha 94 71827
ostat.pl. manipulační pl. 25 93659
ostat.pl. neplodná půda 17 9826
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 622
ostat.pl. ostat.komunikace 344 432060
ostat.pl. pohřeb. 1 2785
ostat.pl. silnice 33 89331
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 9048
ostat.pl. zeleň 107 155075
Celkem KN 3065 14823177
Par. DKM 1023 9254569
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 279
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 57
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 431
LV 506
spoluvlastník 731

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.05.2018
DKM-KPÚ 08.12.2010 1:1000 08.12.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1830


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 27.09.2020 05:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička