k.ú.: 757942 - Střítež nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544922 - Střítež nad Bečvou NUTS5 CZ0723544922
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 480 1730506
zahrada 375 266044
ovoc. sad 18 28873
travní p. 817 1755550
lesní poz 528 2935800
vodní pl. tok přirozený 126 140022
vodní pl. tok umělý 3 753
vodní pl. zamokřená pl. 1 17945
zast. pl. zbořeniště 4 539
zast. pl. 407 103500
ostat.pl. jiná plocha 100 45304
ostat.pl. manipulační pl. 39 13480
ostat.pl. neplodná půda 274 209347
ostat.pl. ostat.komunikace 287 168948
ostat.pl. pohřeb. 7 7428
ostat.pl. silnice 73 20467
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 16785
ostat.pl. zeleň 8 2316
Celkem KN 3553 7463607
Par. KMD 3553 7463607
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 255
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 392
LV 465
spoluvlastník 631

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1834 07.12.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 25.09.2020 16:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička