k.ú.: 757934 - Střítež - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 552674 - Střítež NUTS5 CZ0802552674
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 368 2208287
zahrada 382 403956
travní p. mez, stráň 2 2519
travní p. 332 1880892
lesní poz 99 786015
vodní pl. nádrž přírodní 1 1061
vodní pl. nádrž umělá 11 67561
vodní pl. tok přirozený 52 83492
vodní pl. tok umělý 5 2977
vodní pl. zamokřená pl. 27 7548
zast. pl. společný dvůr 15 4176
zast. pl. zbořeniště 1 578
zast. pl. 447 153713
ostat.pl. jiná plocha 120 150533
ostat.pl. manipulační pl. 8 53120
ostat.pl. neplodná půda 84 133267
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 392
ostat.pl. ostat.komunikace 186 135947
ostat.pl. pohřeb. 2 6108
ostat.pl. silnice 15 53252
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4139
ostat.pl. zeleň 4 5749
Celkem KN 2165 6145282
Par. DKM 2165 6145282
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 288
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 52
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 440
byt.z. byt 34
byt.z. garáž 16
obč.z. byt 2
Celkem JED 52
LV 538
spoluvlastník 777

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.06.2001 Zpřesnění souřadnic bodů PPBP původně určených metodou AAT novým zaměřením metodou GNSS - OBP 21.5.2009.
ZMVM 1:2000 28.12.1992 13.06.2001
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.12.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 20.08.2019 09:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.