k.ú.: 757896 - Střítež u Trutnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 1493322
zahrada 39 23995
ovoc. sad 1 4668
travní p. 160 795065
lesní poz 24 357457
vodní pl. nádrž umělá 7 10102
vodní pl. tok přirozený 3 906
vodní pl. tok umělý 4 7025
zast. pl. zbořeniště 8 2742
zast. pl. 64 32651
ostat.pl. jiná plocha 55 32885
ostat.pl. manipulační pl. 17 38873
ostat.pl. neplodná půda 1 46
ostat.pl. ostat.komunikace 55 34253
ostat.pl. silnice 3 62690
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3242
ostat.pl. zeleň 2 1613
Celkem KN 591 2901535
Par. KMD 591 2901535
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. byt.dům 4
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 3
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 64
byt.z. byt 14
obč.z. byt 2
Celkem JED 16
LV 95
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.07.2016
KM-D 1:2000 27.06.2002 27.07.2016
S-SK GS 1:2880 1841 27.06.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.08.2019 20:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.