k.ú.: 757861 - Střílky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589039 - Střílky NUTS5 CZ0721589039
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72033 - Koryčany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 386 4470496
zahrada mez, stráň 3 1386
zahrada 375 300531
ovoc. sad 15 348476
travní p. 236 677036
lesní poz les(ne hospodář) 28 57744
lesní poz ostat.komunikace 5 14678
lesní poz 37 3077864
vodní pl. nádrž umělá 5 7746
vodní pl. tok přirozený 21 36515
vodní pl. tok umělý 2 16430
zast. pl. zbořeniště 1 378
zast. pl. 432 146301
ostat.pl. jiná plocha 184 94826
ostat.pl. manipulační pl. 9 22562
ostat.pl. mez, stráň 4 3412
ostat.pl. neplodná půda 12 33030
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 65
ostat.pl. ostat.komunikace 102 187721
ostat.pl. pohřeb. 1 1726
ostat.pl. silnice 11 174855
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 16034
ostat.pl. zeleň 71 234254
Celkem KN 1947 9924066
Par. DKM 1947 9924066
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 285
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 4
Celkem BUD 423
byt.z. byt 20
obč.z. byt 8
Celkem JED 28
LV 532
spoluvlastník 873

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.10.2019
DKM-KPÚ 14.03.2019 1:1000 14.03.2019 *)
DKM 1:1000 23.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1827 08.10.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 20.09.2020 20:34

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.