k.ú.: 757853 - Stříbřec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547247 - Stříbřec NUTS5 CZ0313547247
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31143 - Třeboň

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 518 2773580
zahrada 215 116747
travní p. 411 1302319
lesní poz 132 3715294
vodní pl. nádrž umělá 14 53673
vodní pl. rybník 30 2220475
vodní pl. tok přirozený 1 2266
vodní pl. tok umělý 140 47527
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 16
vodní pl. zamokřená pl. 62 570736
zast. pl. zbořeniště 4 1152
zast. pl. 222 96375
ostat.pl. jiná plocha 176 123257
ostat.pl. manipulační pl. 32 37169
ostat.pl. neplodná půda 24 33634
ostat.pl. ostat.komunikace 116 159905
ostat.pl. silnice 12 59496
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5183
ostat.pl. zeleň 2 3792
Celkem KN 2114 11322596
Par. KMD 2114 11322596
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 61
č.e. rod.rekr 5
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 222
LV 279
spoluvlastník 390

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2012
S-SK GS 1:2880 1827 18.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 26.09.2020 18:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička