k.ú.: 757799 - Milíkov u Stříbra - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561215 - Stříbro NUTS5 CZ0327561215
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 1473231
zahrada 63 31902
travní p. 193 868488
lesní poz 141 2318446
vodní pl. nádrž umělá 1 601
vodní pl. tok přirozený 11 60427
vodní pl. tok umělý 4 3835
zast. pl. společný dvůr 9 1236
zast. pl. zbořeniště 2 958
zast. pl. 77 27156
ostat.pl. dráha 13 90125
ostat.pl. jiná plocha 86 83348
ostat.pl. manipulační pl. 9 11439
ostat.pl. neplodná půda 33 42616
ostat.pl. ostat.komunikace 69 71766
ostat.pl. silnice 18 98613
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 1633
Celkem KN 840 5185820
Par. DKM 840 5185820
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 31
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 77
LV 107
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.1997
S-SK GS 1:2880 1838 01.08.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 15.07.2020 04:27

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.