k.ú.: 757772 - Dobětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 76240
zahrada 96 61738
travní p. 182 501776
lesní poz 17 377651
vodní pl. zamokřená pl. 1 120
zast. pl. zbořeniště 8 1236
zast. pl. 296 60146
ostat.pl. jiná plocha 63 54699
ostat.pl. manipulační pl. 16 8585
ostat.pl. neplodná půda 50 23951
ostat.pl. ostat.komunikace 142 73858
ostat.pl. silnice 14 13102
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 3513
ostat.pl. zeleň 252 72795
Celkem KN 1157 1329410
Par. DKM 1157 1329410
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 42
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 30
č.p. tech.vyb 4
č.e. garáž 49
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 248
byt.z. byt 2208
byt.z. garáž 82
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 2294
LV 1954
spoluvlastník 3934

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.03.2006
THM-V 1:1000 01.10.1980 22.03.2006
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1980 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 19.08.2019 02:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.