k.ú.: 757764 - Stříbrnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541079 - Staré Město NUTS5 CZ0715541079
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 54728
zahrada 9 7835
travní p. 341 2103503
lesní poz 211 6578987
vodní pl. tok přirozený 16 63036
vodní pl. zamokřená pl. 2 3125
zast. pl. společný dvůr 4 2369
zast. pl. zbořeniště 20 2949
zast. pl. 99 28096
ostat.pl. jiná plocha 131 214957
ostat.pl. manipulační pl. 22 38958
ostat.pl. neplodná půda 49 43969
ostat.pl. ostat.komunikace 91 97502
ostat.pl. silnice 5 20560
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 240
ostat.pl. zeleň 1 1036
Celkem KN 1021 9261850
Par. KMD 1021 9261850
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. ubyt.zař 5
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 35
č.e. ubyt.zař 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 96
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 127
spoluvlastník 161

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.03.2012
S-SK ŠS 1835 08.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 22:56

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.