k.ú.: 757756 - Nová Seninka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541079 - Staré Město NUTS5 CZ0715541079
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 23 4944
travní p. 476 3212467
lesní poz 433 5611615
vodní pl. tok přirozený 55 28040
vodní pl. tok umělý 65 14123
zast. pl. společný dvůr 2 479
zast. pl. zbořeniště 34 6910
zast. pl. 60 15943
ostat.pl. jiná plocha 175 126719
ostat.pl. manipulační pl. 12 11531
ostat.pl. neplodná půda 171 119191
ostat.pl. ostat.komunikace 99 137780
ostat.pl. pohřeb. 1 633
ostat.pl. silnice 18 29713
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7237
Celkem KN 1627 9327325
Par. KMD 1627 9327325
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 8
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 57
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 120
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 24.09.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 00:38

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.