k.ú.: 757756 - Nová Seninka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541079 - Staré Město NUTS5 CZ0715541079
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 23 4944
travní p. 476 3212467
lesní poz 433 5611615
vodní pl. tok přirozený 55 28040
vodní pl. tok umělý 65 14123
zast. pl. zbořeniště 35 7684
zast. pl. 59 15781
ostat.pl. jiná plocha 179 127360
ostat.pl. manipulační pl. 12 11531
ostat.pl. neplodná půda 170 118417
ostat.pl. ostat.komunikace 99 137780
ostat.pl. pohřeb. 1 633
ostat.pl. silnice 18 29713
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7237
Celkem KN 1628 9327325
Par. KMD 1628 9327325
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 8
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 30
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 56
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 123
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 24.09.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 29.09.2020 16:31

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička