k.ú.: 757730 - Stříbrnice u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592625 - Stříbrnice NUTS5 CZ0722592625
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1346 2239824
vinice 344 443419
zahrada 177 102003
ovoc. sad 185 470916
travní p. 904 1421791
lesní poz 211 446455
vodní pl. tok přirozený 111 44825
vodní pl. tok umělý 16 4304
zast. pl. zbořeniště 37 7381
zast. pl. 366 107853
ostat.pl. jiná plocha 533 404217
ostat.pl. manipulační pl. 16 6627
ostat.pl. neplodná půda 287 218511
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 101
ostat.pl. ostat.komunikace 279 100865
ostat.pl. pohřeb. 6 3617
ostat.pl. silnice 65 34601
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 11214
ostat.pl. zeleň 2 189
Celkem KN 4900 6068713
Par. KMD 4900 6068713
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 242
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 45
č.e. shromaž. 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 359
LV 729
spoluvlastník 1146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 10.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.12.2019 02:07

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.