k.ú.: 757730 - Stříbrnice u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592625 - Stříbrnice NUTS5 CZ0722592625
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1350 2237267
vinice 344 443419
zahrada 179 104216
ovoc. sad 185 470916
travní p. 907 1421633
lesní poz 211 446455
vodní pl. tok přirozený 113 44825
vodní pl. tok umělý 16 4304
zast. pl. zbořeniště 37 7381
zast. pl. 365 107875
ostat.pl. jiná plocha 538 404430
ostat.pl. manipulační pl. 16 6627
ostat.pl. neplodná půda 288 218511
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 101
ostat.pl. ostat.komunikace 284 101113
ostat.pl. pohřeb. 6 3617
ostat.pl. silnice 65 34601
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 11214
ostat.pl. zeleň 2 189
Celkem KN 4921 6068694
Par. KMD 4921 6068694
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 242
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 45
č.e. shromaž. 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 358
LV 726
spoluvlastník 1145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 10.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.07.2020 20:33

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.