k.ú.: 757705 - Stříbrné Hory u Přibyslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569534 - Stříbrné Hory NUTS5 CZ0631569534
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 2151477
zahrada 118 85912
ovoc. sad 1 2485
travní p. mez, stráň 2 164
travní p. 139 496588
lesní poz les s budovou 2 48
lesní poz 100 565034
vodní pl. nádrž umělá 4 5586
vodní pl. rybník 1 306
vodní pl. tok přirozený 41 42033
vodní pl. tok umělý 8 3215
vodní pl. zamokřená pl. 4 1382
zast. pl. zbořeniště 2 644
zast. pl. 163 53544
ostat.pl. dráha 2 18452
ostat.pl. jiná plocha 87 24916
ostat.pl. manipulační pl. 8 16606
ostat.pl. neplodná půda 41 31222
ostat.pl. ostat.komunikace 88 153860
ostat.pl. pohřeb. 1 2051
ostat.pl. silnice 43 68330
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1005
ostat.pl. zeleň 25 19129
Celkem KN 1033 3743989
Par. DKM 1017 3668112
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 77
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 152
LV 203
spoluvlastník 289

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.08.2019
DKM-KPÚ 1:1000 13.03.2013
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 18.09.2020 09:11

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.