k.ú.: 757705 - Stříbrné Hory u Přibyslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569534 - Stříbrné Hory NUTS5 CZ0631569534
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 2158362
zahrada 123 58236
ovoc. sad 2 5512
travní p. 181 510626
lesní poz les s budovou 2 39
lesní poz 119 562055
vodní pl. nádrž umělá 4 5506
vodní pl. rybník 2 320
vodní pl. tok přirozený 39 39579
vodní pl. tok umělý 8 3215
vodní pl. zamokřená pl. 5 1397
zast. pl. společný dvůr 1 421
zast. pl. zbořeniště 3 760
zast. pl. 165 55437
ostat.pl. dráha 2 18452
ostat.pl. jiná plocha 70 19466
ostat.pl. manipulační pl. 17 18181
ostat.pl. neplodná půda 50 35228
ostat.pl. ostat.komunikace 105 155515
ostat.pl. pohřeb. 1 2051
ostat.pl. silnice 47 68309
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1001
ostat.pl. zeleň 24 18041
Celkem KN 1143 3737709
PK 4 15803
Celkem ZE 4 15803
Par. DKM 593 3127378
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 150
LV 204
spoluvlastník 289

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.03.2013
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 09/2019.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 22:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.