k.ú.: 757659 - Nová Ves u Kraslic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560651 - Stříbrná NUTS5 CZ0413560651
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 22 145116
lesní poz les(ne hospodář) 10 9341442
lesní poz 2 11184
vodní pl. tok přirozený 1 4493
vodní pl. zamokřená pl. 1 52044
zast. pl. zbořeniště 3 1170
zast. pl. 24 4961
ostat.pl. jiná plocha 45 20210
ostat.pl. neplodná půda 15 29468
ostat.pl. ostat.komunikace 16 32143
Celkem KN 139 9642231
Par. KMD 139 9642231
Typ údaje Způsob využití Počet
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 21
LV 39
spoluvlastník 48

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2010
KM-D 1:1000 14.06.2000 19.11.2010
S-SK GS 1:2880 1842 14.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 21.07.2019 19:49

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.