k.ú.: 757641 - Stříbrná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560651 - Stříbrná NUTS5 CZ0413560651
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 44310
zahrada 278 129090
travní p. 547 2115931
lesní poz les(ne hospodář) 126 18057001
lesní poz 160 2602043
vodní pl. nádrž umělá 2 2139
vodní pl. tok přirozený 24 55825
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 55
vodní pl. zamokřená pl. 12 51116
zast. pl. zbořeniště 16 3235
zast. pl. 432 78327
ostat.pl. jiná plocha 187 127868
ostat.pl. manipulační pl. 26 22082
ostat.pl. neplodná půda 232 305584
ostat.pl. ostat.komunikace 158 164910
ostat.pl. pohřeb. 1 8120
ostat.pl. silnice 35 103305
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7876
ostat.pl. zeleň 4 2304
Celkem KN 2258 23881121
Par. KMD 2258 23881121
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 220
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 123
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 421
LV 459
spoluvlastník 530

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2013
S-SK GS 1:2880 1842 08.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 21.07.2019 17:49

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.