k.ú.: 757641 - Stříbrná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560651 - Stříbrná NUTS5 CZ0413560651
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 44310
zahrada 282 131896
travní p. 553 2115840
lesní poz les(ne hospodář) 127 18112246
lesní poz 163 2543191
vodní pl. nádrž umělá 3 3981
vodní pl. tok přirozený 20 52984
vodní pl. tok umělý 1 202
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 55
vodní pl. zamokřená pl. 12 51116
zast. pl. zbořeniště 16 3235
zast. pl. 433 77648
ostat.pl. jiná plocha 199 130292
ostat.pl. manipulační pl. 26 22082
ostat.pl. neplodná půda 230 304443
ostat.pl. ostat.komunikace 161 165878
ostat.pl. pohřeb. 1 8120
ostat.pl. silnice 35 103305
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7876
ostat.pl. zeleň 4 2304
Celkem KN 2284 23881004
Par. KMD 2284 23881004
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 221
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 123
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 422
LV 458
spoluvlastník 523

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2013
S-SK GS 1:2880 1842 08.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 23.09.2020 15:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička