k.ú.: 757608 - Střeziměř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 661895
zahrada 64 49184
travní p. 224 1414607
lesní poz 84 2408629
vodní pl. nádrž přírodní 2 7835
vodní pl. tok umělý 3 3631
zast. pl. zbořeniště 2 47
zast. pl. 66 31658
ostat.pl. jiná plocha 22 3787
ostat.pl. manipulační pl. 13 15091
ostat.pl. neplodná půda 160 219622
ostat.pl. ostat.komunikace 81 94749
ostat.pl. silnice 15 6260
ostat.pl. zeleň 1 775
Celkem KN 791 4917770
Par. DKM 539 4737002
Par. KMD 252 180768
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 65
LV 111
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.11.2015 1:1000 10.11.2015 *)
KMD 1:1000 20.08.2014
S-SK GS 1:2880 1837 10.11.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.08.2019 16:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.