k.ú.: 757594 - Křištín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 187 665559
zahrada 39 34596
travní p. 149 403149
lesní poz 37 288508
vodní pl. nádrž přírodní 1 27362
vodní pl. rybník 2 6564
vodní pl. tok přirozený 3 2135
vodní pl. zamokřená pl. 1 2554
zast. pl. 36 16752
ostat.pl. jiná plocha 5 8509
ostat.pl. neplodná půda 101 71418
ostat.pl. ostat.komunikace 31 17519
ostat.pl. pohřeb. 2 1423
ostat.pl. silnice 85 41990
ostat.pl. zeleň 1 177
Celkem KN 680 1588215
Par. KMD 680 1588215
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 21
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 36
LV 81
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2013
S-SK GS 1:2880 1837 27.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 20:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.