k.ú.: 757586 - Střezetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570966 - Střezetice NUTS5 CZ0521570966
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 373 1972056
zahrada 113 73964
travní p. 97 179550
lesní poz 5 414371
vodní pl. nádrž umělá 2 1118
vodní pl. tok umělý 33 5890
zast. pl. společný dvůr 3 1483
zast. pl. zbořeniště 2 821
zast. pl. 122 52679
ostat.pl. dráha 3 16439
ostat.pl. jiná plocha 23 12332
ostat.pl. manipulační pl. 15 24268
ostat.pl. neplodná půda 5 1751
ostat.pl. ostat.komunikace 71 55137
ostat.pl. pohřeb. 1 720
ostat.pl. silnice 5 27697
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1897
ostat.pl. zeleň 1 299
Celkem KN 876 2842472
Par. KMD 876 2842472
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 27
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 120
LV 195
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2011
S-SK GS 1:2880 1840 15.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.08.2019 08:14

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.