k.ú.: 757535 - Střemy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535214 - Střemy NUTS5 CZ0206535214
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 528 4154163
zahrada 178 121801
ovoc. sad 53 160993
travní p. 73 159574
lesní poz 116 1734554
vodní pl. nádrž umělá 6 107765
vodní pl. rybník 1 21946
vodní pl. tok přirozený 10 12263
zast. pl. společný dvůr 1 207
zast. pl. 198 65698
ostat.pl. dráha 4 74148
ostat.pl. jiná plocha 50 67304
ostat.pl. manipulační pl. 34 29487
ostat.pl. neplodná půda 66 91772
ostat.pl. ost.dopravní pl. 13 8244
ostat.pl. ostat.komunikace 122 90994
ostat.pl. silnice 6 61722
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10701
ostat.pl. zeleň 4 269
Celkem KN 1466 6973605
Par. KMD 1466 6973605
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 7
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 8
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 191
byt.z. byt 18
obč.z. byt 18
Celkem JED 36
LV 346
spoluvlastník 650

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.10.2013
S-SK GS 1:2880 1842 11.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 26.09.2020 18:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička