k.ú.: 757535 - Střemy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535214 - Střemy NUTS5 CZ0206535214
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 528 4154192
zahrada 175 121976
ovoc. sad 50 160993
travní p. 73 159574
lesní poz 116 1734554
vodní pl. nádrž umělá 6 107765
vodní pl. rybník 1 21946
vodní pl. tok přirozený 10 12263
zast. pl. společný dvůr 1 207
zast. pl. 195 65520
ostat.pl. dráha 4 74148
ostat.pl. jiná plocha 48 67284
ostat.pl. manipulační pl. 34 29487
ostat.pl. neplodná půda 64 91772
ostat.pl. ost.dopravní pl. 13 8244
ostat.pl. ostat.komunikace 121 90989
ostat.pl. silnice 6 61722
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10701
ostat.pl. zeleň 4 269
Celkem KN 1452 6973606
Par. KMD 1452 6973606
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 64
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 8
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 188
byt.z. byt 18
obč.z. byt 18
Celkem JED 36
LV 343
spoluvlastník 650

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.10.2013
S-SK GS 1:2880 1842 11.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 21.08.2019 16:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.