k.ú.: 757471 - Střelná na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544914 - Střelná NUTS5 CZ0723544914
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72121 - Horní Lideč

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1326 2520811
zahrada 263 107391
ovoc. sad 1 28424
travní p. 630 1025821
lesní poz les(ne hospodář) 15 786760
lesní poz 209 3710867
vodní pl. nádrž umělá 3 930
vodní pl. tok přirozený 70 44580
zast. pl. zbořeniště 30 4768
zast. pl. 353 107212
ostat.pl. dráha 8 139029
ostat.pl. jiná plocha 209 47751
ostat.pl. manipulační pl. 51 86410
ostat.pl. neplodná půda 353 437131
ostat.pl. ostat.komunikace 336 120064
ostat.pl. pohřeb. 4 3986
ostat.pl. silnice 84 82509
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7306
ostat.pl. zeleň 1 452
Celkem KN 3949 9262202
Par. KMD 3949 9262202
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 86
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 112
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
č.e. výroba 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 71
rozestav. 2
Celkem BUD 344
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 523
spoluvlastník 1271

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1828 30.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 15.07.2020 04:03

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.