k.ú.: 757381 - Středokluky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539708 - Středokluky NUTS5 CZ020A539708
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 427 4111188
zahrada 264 149800
ovoc. sad 9 51794
travní p. 42 165861
lesní poz 12 71927
vodní pl. nádrž umělá 8 53792
vodní pl. tok přirozený 17 20170
vodní pl. tok umělý 1 3633
vodní pl. zamokřená pl. 10 16689
zast. pl. společný dvůr 2 652
zast. pl. zbořeniště 9 1781
zast. pl. 534 181893
ostat.pl. dráha 1 11649
ostat.pl. jiná plocha 126 84788
ostat.pl. manipulační pl. 11 49055
ostat.pl. neplodná půda 23 48622
ostat.pl. ostat.komunikace 121 202690
ostat.pl. silnice 13 140142
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 17709
ostat.pl. zeleň 41 158291
Celkem KN 1676 5542126
Par. DKM 1676 5542126
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 124
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 13
č.p. rod.dům 219
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 58
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 522
byt.z. byt 93
byt.z. garáž 22
byt.z. rozest. 4
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 124
LV 627
spoluvlastník 934

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.05.2008 část k.ú. obnovena novým mapováním
DKM-KPÚ 29.08.2005 1:1000 09.12.2005 *) část k.ú. obnovena KPÚ
S-SK GS 1:2880 1840 09.05.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 12:59

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.