k.ú.: 757357 - Strýčkovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541231 - Rožmitál pod Třemšínem NUTS5 CZ020B541231
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21203 - Rožmitál pod Třemšínem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 1681802
zahrada 80 57529
travní p. 93 659888
lesní poz ostat.komunikace 12 28095
lesní poz 35 1987091
vodní pl. nádrž umělá 2 6454
vodní pl. rybník 6 17065
vodní pl. tok umělý 3 3583
vodní pl. zamokřená pl. 6 6820
zast. pl. společný dvůr 3 2485
zast. pl. zbořeniště 1 133
zast. pl. 78 34550
ostat.pl. jiná plocha 25 26896
ostat.pl. manipulační pl. 6 2893
ostat.pl. neplodná půda 28 22535
ostat.pl. ostat.komunikace 43 66469
ostat.pl. silnice 5 17925
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 808
Celkem KN 531 4623021
Par. DKM 531 4623021
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 77
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 8
Celkem JED 16
LV 142
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2012
DKM-KPÚ 25.01.2010 1:1000 27.01.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1830 13.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 26.09.2020 01:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička