k.ú.: 757284 - Žalmanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555592 - Stružná NUTS5 CZ0412555592
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 2196025
zahrada 36 20415
travní p. 180 1586751
lesní poz les(ne hospodář) 39 494128
lesní poz 42 248932
vodní pl. nádrž umělá 5 6862
vodní pl. rybník 1 1223
vodní pl. tok umělý 14 19982
vodní pl. zamokřená pl. 2 2710
zast. pl. společný dvůr 1 141
zast. pl. zbořeniště 4 3597
zast. pl. 94 89618
ostat.pl. jiná plocha 57 58520
ostat.pl. manipulační pl. 22 33144
ostat.pl. neplodná půda 39 23356
ostat.pl. ostat.komunikace 64 76160
ostat.pl. pohřeb. 1 1487
ostat.pl. silnice 9 84443
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9274
ostat.pl. zeleň 3 1931
Celkem KN 734 4958699
Par. KMD 734 4958699
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 11
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 92
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 125
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2014
S-SK GS 1:2880 1842 17.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.10.2019 10:01

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.