k.ú.: 756873 - Strenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536717 - Strenice NUTS5 CZ0207536717
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 2797379
zahrada mez, stráň 5 3497
zahrada 114 109744
ovoc. sad 12 109045
travní p. mez, stráň 3 6330
travní p. 47 186194
lesní poz 42 616831
vodní pl. rybník 3 20594
vodní pl. tok přirozený 34 29992
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 11
zast. pl. zbořeniště 3 300
zast. pl. 132 65502
ostat.pl. jiná plocha 54 77791
ostat.pl. manipulační pl. 3 5837
ostat.pl. mez, stráň 1 2757
ostat.pl. neplodná půda 83 61561
ostat.pl. ostat.komunikace 51 75239
ostat.pl. pohřeb. 1 1168
ostat.pl. silnice 17 67605
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1850
ostat.pl. zeleň 1 315
Celkem KN 696 4239542
Par. DKM 696 4239542
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 86
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 131
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 5
LV 201
spoluvlastník 294

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.04.2019
DKM-KPÚ 10.10.2013 1:1000 14.10.2013 *) KPÚ na části území
S-SK GS 1:2880 1842 15.04.2019 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 30.09.2020 16:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička