k.ú.: 756814 - Zahorčice na Šumavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557137 - Strážov NUTS5 CZ0322557137
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 776332
zahrada 34 25646
travní p. 191 596188
lesní poz 75 1147142
vodní pl. tok přirozený 35 8339
zast. pl. společný dvůr 1 194
zast. pl. 55 23669
ostat.pl. jiná plocha 20 10883
ostat.pl. manipulační pl. 2 8268
ostat.pl. neplodná půda 65 42554
ostat.pl. ostat.komunikace 51 53598
ostat.pl. silnice 26 8574
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 11973
Celkem KN 773 2713360
Par. KMD 773 2713360
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 53
LV 63
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.03.2013
S-SK GS 1:2880 1837 06.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 22:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.