k.ú.: 756806 - Strážov na Šumavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557137 - Strážov NUTS5 CZ0322557137
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 815 3152965
zahrada 351 234086
ovoc. sad 7 25481
travní p. 265 660152
lesní poz 63 657091
vodní pl. nádrž umělá 3 7176
vodní pl. rybník 1 4279
vodní pl. tok přirozený 155 33213
vodní pl. tok umělý 12 3333
vodní pl. zamokřená pl. 1 629
zast. pl. společný dvůr 5 785
zast. pl. zbořeniště 3 186
zast. pl. 520 138745
ostat.pl. jiná plocha 80 26059
ostat.pl. manipulační pl. 56 62078
ostat.pl. neplodná půda 57 46487
ostat.pl. ostat.komunikace 185 95583
ostat.pl. pohřeb. 2 5513
ostat.pl. silnice 65 60168
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 16569
ostat.pl. zeleň 30 22145
Celkem KN 2680 5252723
Par. DKM 1120 555601
Par. KMD 1560 4697122
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 254
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 67
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 42
rozestav. 1
Celkem BUD 493
byt.z. byt 74
byt.z. garáž 46
Celkem JED 120
LV 589
spoluvlastník 839

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.07.2010
KMD 1:1000 20.07.2010
THM-V 1:1000 01.08.1975 20.07.2010 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 20.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.07.2019 15:59

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.