k.ú.: 756784 - Rovná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557137 - Strážov NUTS5 CZ0322557137
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 742566
zahrada 38 36347
travní p. 114 487195
lesní poz 80 332628
vodní pl. tok přirozený 13 12116
vodní pl. tok umělý 3 2255
zast. pl. 39 16943
ostat.pl. jiná plocha 12 7895
ostat.pl. manipulační pl. 6 3881
ostat.pl. neplodná půda 5 2462
ostat.pl. ostat.komunikace 33 38448
ostat.pl. silnice 10 6621
Celkem KN 483 1689357
Par. KMD 483 1689357
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 21
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 39
LV 54
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2013
S-SK GS 1:2880 1837 21.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.09.2020 15:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička