k.ú.: 756784 - Rovná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557137 - Strážov NUTS5 CZ0322557137
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 750996
zahrada 31 24641
ovoc. sad 1 2939
travní p. 144 477614
lesní poz 85 334049
vodní pl. tok přirozený 14 12116
vodní pl. tok umělý 8 2255
zast. pl. 40 17077
ostat.pl. jiná plocha 10 6479
ostat.pl. manipulační pl. 14 10503
ostat.pl. neplodná půda 13 6230
ostat.pl. ostat.komunikace 33 38448
ostat.pl. silnice 9 6010
Celkem KN 579 1689357
Par. KMD 579 1689357
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 21
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 40
LV 54
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2013
S-SK GS 1:2880 1837 21.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 05:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.