k.ú.: 756776 - Opálka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557137 - Strážov NUTS5 CZ0322557137
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 126 714922
zahrada skleník-pařeniš. 1 18
zahrada 59 75029
ovoc. sad 1 14368
travní p. 299 1321695
lesní poz 20 621487
vodní pl. nádrž přírodní 3 6826
vodní pl. tok přirozený 22 19974
zast. pl. společný dvůr 1 30
zast. pl. zbořeniště 1 211
zast. pl. 53 47652
ostat.pl. jiná plocha 24 17965
ostat.pl. manipulační pl. 15 12257
ostat.pl. neplodná půda 29 16674
ostat.pl. ostat.komunikace 47 76609
ostat.pl. silnice 4 18983
Celkem KN 705 2964700
Par. KMD 705 2964700
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 51
LV 155
spoluvlastník 395

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2013
S-SK GS 1:2880 1837 15.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.07.2019 20:10

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.