k.ú.: 756768 - Lukavice u Strážova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557137 - Strážov NUTS5 CZ0322557137
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 868535
zahrada 58 39203
ovoc. sad 4 10292
travní p. 180 960424
lesní poz 88 1095780
vodní pl. nádrž přírodní 1 1852
vodní pl. tok přirozený 6 2090
vodní pl. tok umělý 13 4548
zast. pl. 68 34899
ostat.pl. dráha 1 9424
ostat.pl. jiná plocha 48 58472
ostat.pl. manipulační pl. 8 3971
ostat.pl. neplodná půda 53 33438
ostat.pl. ostat.komunikace 53 55798
ostat.pl. silnice 2 25043
Celkem KN 720 3203769
Par. DKM 1 24155
Par. KMD 719 3179614
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 35
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 68
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 81
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.03.2013
S-SK GS 1:2880 1837 22.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 01.06.2020 18:56

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.