k.ú.: 756750 - Lehom - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557137 - Strážov NUTS5 CZ0322557137
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 356975
zahrada 30 38284
ovoc. sad 3 11664
travní p. 134 464756
lesní poz 27 611628
vodní pl. rybník 1 2397
vodní pl. tok přirozený 14 762
zast. pl. společný dvůr 1 121
zast. pl. zbořeniště 1 401
zast. pl. 31 10336
ostat.pl. jiná plocha 12 1211
ostat.pl. manipulační pl. 5 3121
ostat.pl. neplodná půda 14 5088
ostat.pl. ostat.komunikace 28 25751
Celkem KN 373 1532495
Par. KMD 373 1532495
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 30
LV 62
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.09.2013
S-SK GS 1:2880 1837 18.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.05.2019 07:00

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.