k.ú.: 756741 - Krotějov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557137 - Strážov NUTS5 CZ0322557137
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 183 1054832
zahrada 120 107156
travní p. 269 1175220
lesní poz 48 2962328
vodní pl. tok přirozený 101 16849
vodní pl. zamokřená pl. 5 24323
zast. pl. zbořeniště 6 1286
zast. pl. 62 30720
ostat.pl. jiná plocha 20 13232
ostat.pl. manipulační pl. 3 1554
ostat.pl. neplodná půda 25 7455
ostat.pl. ostat.komunikace 71 58828
ostat.pl. silnice 5 10862
Celkem KN 918 5464645
Par. KMD 918 5464645
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 62
LV 120
spoluvlastník 159

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.03.2013
S-SK GS 1:2880 1837 22.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 02.06.2020 15:34

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.