k.ú.: 756644 - Strážné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579696 - Strážné NUTS5 CZ0525579696
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 17719
zahrada 4 5498
travní p. 483 2156734
lesní poz 115 14220571
vodní pl. tok přirozený 10 58757
vodní pl. tok umělý 2 673
vodní pl. zamokřená pl. 10 42431
zast. pl. zbořeniště 2 200
zast. pl. 298 83865
ostat.pl. jiná plocha 37 59195
ostat.pl. manipulační pl. 10 5858
ostat.pl. neplodná půda 246 780029
ostat.pl. ostat.komunikace 172 195271
ostat.pl. silnice 3 52477
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4456
Celkem KN 1400 17683734
Par. KMD 1400 17683734
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 129
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 9
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 12
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 287
obč.z. byt 13
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 14
LV 252
spoluvlastník 355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2012
S-SK GS 1:2880 1824 26.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.08.2019 16:37

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.