k.ú.: 756636 - Strážná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580988 - Strážná NUTS5 CZ0534580988
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 358331
zahrada 126 115688
travní p. 395 1953777
lesní poz 394 7914464
vodní pl. nádrž umělá 2 852
vodní pl. tok přirozený 3 11454
zast. pl. společný dvůr 3 107
zast. pl. zbořeniště 10 1857
zast. pl. 93 42245
ostat.pl. jiná plocha 70 76509
ostat.pl. manipulační pl. 17 18150
ostat.pl. neplodná půda 11 3625
ostat.pl. ostat.komunikace 125 82914
ostat.pl. pohřeb. 1 1801
ostat.pl. silnice 6 42967
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1254
Celkem KN 1352 10625995
Par. KMD 1352 10625995
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 86
LV 130
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 16:46

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.