k.ú.: 756601 - Odolov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579513 - Malé Svatoňovice NUTS5 CZ0525579513
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 11697
zahrada 39 59824
ovoc. sad 1 5494
travní p. mez, stráň 19 8397
travní p. 81 343649
lesní poz ostat.komunikace 3 6716
lesní poz 22 354397
zast. pl. zbořeniště 1 352
zast. pl. 68 27704
ostat.pl. jiná plocha 16 14832
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 382
ostat.pl. manipulační pl. 1 55963
ostat.pl. mez, stráň 1 127
ostat.pl. neplodná půda 2 771
ostat.pl. ostat.komunikace 29 26279
ostat.pl. silnice 2 30947
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2421
ostat.pl. zeleň 1 3177
Celkem KN 291 953129
Par. DKM 291 953129
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 68
LV 74
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.10.2007
THM-V 1:2000 01.07.1970 09.10.2007
S-SK GS 1:2880 1824 01.07.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.08.2019 15:10

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.