k.ú.: 756491 - Meziboří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596825 - Strážek NUTS5 CZ0635596825
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 323 3277471
zahrada 143 78469
ovoc. sad 6 30799
travní p. 355 959576
lesní poz les s budovou 1 42
lesní poz 188 1141011
vodní pl. nádrž umělá 4 1986
vodní pl. rybník 1 180294
vodní pl. tok přirozený 9 22269
vodní pl. tok umělý 1 2427
vodní pl. zamokřená pl. 1 543
zast. pl. společný dvůr 3 115
zast. pl. zbořeniště 3 608
zast. pl. 147 54629
ostat.pl. jiná plocha 37 10924
ostat.pl. manipulační pl. 41 36134
ostat.pl. neplodná půda 180 96836
ostat.pl. ostat.komunikace 108 79351
ostat.pl. silnice 42 71870
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 569
Celkem KN 1595 6045923
Par. KMD 1595 6045923
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 19
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 29
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 143
LV 133
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 11.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.07.2019 16:52

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.