k.ú.: 756474 - Habří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596159 - Moravecké Pavlovice NUTS5 CZ0635596159
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 879098
zahrada 33 16949
ovoc. sad 2 7574
travní p. 274 564828
lesní poz les s budovou 1 87
lesní poz 130 879785
vodní pl. nádrž umělá 1 558
vodní pl. rybník 1 2119
vodní pl. tok přirozený 6 37875
vodní pl. zamokřená pl. 1 6493
zast. pl. společný dvůr 1 138
zast. pl. 76 16525
ostat.pl. jiná plocha 10 2651
ostat.pl. manipulační pl. 5 12715
ostat.pl. neplodná půda 51 29057
ostat.pl. ostat.komunikace 61 50213
ostat.pl. silnice 49 18162
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 2778
ostat.pl. zeleň 19 1374
Celkem KN 826 2528979
Par. KMD 826 2528979
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 75
LV 92
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.08.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 20.07.2019 15:59

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.