k.ú.: 756474 - Habří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596159 - Moravecké Pavlovice NUTS5 CZ0635596159
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 879098
zahrada 33 16949
ovoc. sad 2 7574
travní p. 274 564828
lesní poz les s budovou 1 87
lesní poz 130 879785
vodní pl. nádrž umělá 1 558
vodní pl. rybník 1 2119
vodní pl. tok přirozený 6 37875
vodní pl. zamokřená pl. 1 6493
zast. pl. společný dvůr 1 138
zast. pl. 76 16577
ostat.pl. jiná plocha 10 2599
ostat.pl. manipulační pl. 5 12715
ostat.pl. neplodná půda 51 29057
ostat.pl. ostat.komunikace 61 50213
ostat.pl. silnice 49 18162
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 2778
ostat.pl. zeleň 19 1374
Celkem KN 826 2528979
Par. KMD 826 2528979
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 75
LV 92
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.08.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 06.06.2020 03:29

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.