k.ú.: 756296 - Vodochody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565679 - Straškov-Vodochody NUTS5 CZ0423565679
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 413 3730526
zahrada 150 86319
ovoc. sad 1 5221
travní p. 3 7777
lesní poz 17 57035
vodní pl. nádrž přírodní 3 1025
vodní pl. tok přirozený 3 1254
zast. pl. společný dvůr 1 30
zast. pl. zbořeniště 3 659
zast. pl. 214 86682
ostat.pl. dráha 2 7692
ostat.pl. jiná plocha 25 24962
ostat.pl. manipulační pl. 16 33319
ostat.pl. neplodná půda 18 8232
ostat.pl. ostat.komunikace 62 74277
ostat.pl. silnice 2 25566
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 88
ostat.pl. zeleň 4 1470
Celkem KN 938 4152134
Par. KMD 938 4152134
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 150
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 208
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 340
spoluvlastník 530

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.03.2017
KM-D 1:2880 21.10.2000 21.03.2017 KM-D
S-SK GS 1:2880 1840 21.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 25.09.2020 05:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička