k.ú.: 756270 - Zuklín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557129 - Strašín NUTS5 CZ0322557129
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 16 10286
travní p. 98 390925
lesní poz 25 2116225
vodní pl. nádrž umělá 2 2882
zast. pl. zbořeniště 6 1217
zast. pl. 30 7920
ostat.pl. jiná plocha 3 2547
ostat.pl. neplodná půda 29 37802
ostat.pl. ostat.komunikace 8 13488
ostat.pl. silnice 2 33362
Celkem KN 219 2616654
Par. KMD 219 2616654
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 30
LV 52
spoluvlastník 66

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.01.2015
S-SK GS 1:2880 1837 14.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.05.2019 13:41

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.