k.ú.: 756253 - Nahořánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557129 - Strašín NUTS5 CZ0322557129
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 310510
zahrada 31 26394
ovoc. sad 2 8841
travní p. 90 405262
lesní poz 40 490264
zast. pl. společný dvůr 1 138
zast. pl. zbořeniště 3 574
zast. pl. 29 10142
ostat.pl. jiná plocha 3 8864
ostat.pl. neplodná půda 51 70695
ostat.pl. ostat.komunikace 19 14208
ostat.pl. silnice 2 18285
Celkem KN 311 1364177
Par. KMD 311 1364177
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 29
LV 45
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.01.2015
S-SK GS 1:2880 1837 12.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2019 21:23

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.