k.ú.: 756181 - Tajná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531731 - Stránka NUTS5 CZ0206531731
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21142 - Mšeno

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 1461192
zahrada 29 18206
ovoc. sad 3 6401
travní p. 9 14479
lesní poz 20 157188
vodní pl. tok přirozený 1 946
zast. pl. společný dvůr 4 2076
zast. pl. 31 19074
ostat.pl. jiná plocha 6 7948
ostat.pl. manipulační pl. 2 2855
ostat.pl. neplodná půda 5 1081
ostat.pl. ostat.komunikace 14 10219
ostat.pl. silnice 2 22951
ostat.pl. zeleň 2 4279
Celkem KN 168 1728895
Par. KMD 168 1728895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 31
LV 46
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.03.2016
KM-D 1:2000 22.12.2000 18.03.2016
S-SK GS 1:2880 1824 21.12.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.08.2019 02:11

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.