k.ú.: 756172 - Stránka u Mšena - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531731 - Stránka NUTS5 CZ0206531731
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21142 - Mšeno

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 628 4966774
zahrada 86 69207
ovoc. sad 22 132294
travní p. 20 27041
lesní poz 114 537934
vodní pl. nádrž umělá 2 3819
vodní pl. tok přirozený 3 1332
zast. pl. společný dvůr 6 2465
zast. pl. zbořeniště 3 779
zast. pl. 136 81503
ostat.pl. jiná plocha 48 35380
ostat.pl. manipulační pl. 46 69802
ostat.pl. neplodná půda 83 35050
ostat.pl. ostat.komunikace 73 59224
ostat.pl. silnice 7 79395
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5378
ostat.pl. zeleň 2 446
Celkem KN 1281 6107823
Par. KMD 1281 6107823
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 12
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 130
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 208
spoluvlastník 340

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.03.2016
KM-D 1:2000 18.04.2001 18.03.2016
S-SK GS 1:2880 1842 17.04.2001 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 02.06.2020 17:07

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.