k.ú.: 756148 - Kadlín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531774 - Kadlín NUTS5 CZ0206531774
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21142 - Mšeno

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 3998779
zahrada 52 49329
ovoc. sad 6 34989
travní p. 8 16724
lesní poz 30 352882
vodní pl. nádrž umělá 2 1758
vodní pl. tok umělý 6 3942
vodní pl. zamokřená pl. 1 1182
zast. pl. společný dvůr 3 526
zast. pl. zbořeniště 3 790
zast. pl. 84 69663
ostat.pl. jiná plocha 9 10020
ostat.pl. manipulační pl. 2 11217
ostat.pl. neplodná půda 22 14926
ostat.pl. ostat.komunikace 39 92715
ostat.pl. pohřeb. 1 1259
ostat.pl. silnice 4 25391
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 914
ostat.pl. zeleň 9 31535
Celkem KN 363 4718541
Par. DKM 119 4104969
Par. KMD 244 613572
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 58
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 83
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 114
spoluvlastník 158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.08.2010
DKM-KPÚ 15.09.2003 1:1000 03.11.2003 *) na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 24.08.2010 na části k.ú.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.08.2019 02:10

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.